STICHTING GEZOND VERSTAND

Amersfoort

 
 

De Stichting Gezond Verstand is in 1998 op gericht door Mik Borsten en heeft als doelstelling: het door middel van sport verlichten van 
psychisch- en/of lichamelijk leed.

De Stichting Gezond Verstand zet zich op de volgende manieren in voor (ex-) psychiatrische patienten:

-opzetten en ondersteunen van non-verbale ambulante hulpverlening, voor verschillende groepen patienten (schizofrenie, depressie, borderline);

-materieel ondersteunen van ambulante hulpverlening. Denk hierbij aan fietsen, survival etc.;

-leveren van vrijwilligers of extra personeel om de activiteiten te ondersteunen;

-bestaande sportverenigingen stimuleren om het (ex-)psychiatrische patienten gemakkelijk te maken lid te worden, eventueel ondersteund met personele hulp van de stichting, zogenaamde integratie en halve integratie;verzekeraars motiveren om dit soort hulp in het standaardpakket op te nemen.

-verwerven van fondsen om projecten mogelijk te maken, door middel van donaties of sponsoracties.

 

Algemene informatie